• Hans Jørgen Melvej, tidligere 1. lærer på Thorup Skole, fortalte om skolens vej til aktivt kulturhus

Når ilden tændes i ildsjæle...

ILDHU: Land- distriktsmøde i Østervrå med det formål at lade gode historier om små landsbyer i fremdrift inspirere

VENDSYSSEL: Selv små landsbyer kan have et levende fritidsliv og udvikling, hvis der er ildsjæle nok, der brænder for at skabe udvikling og ikke er bange for afvikling, når landsbyskolen lukker.

Det er landsbyen Thorup med under 200 indbyggere et eksempel på, og eksemplet blev draget frem som en succeshistorie ved et fællesmøde tirsdag aften i Østervrå Kulturhus for landsby ildsjæle i tre vendsysselske kommuner.

Her blev en lukning af den lokale landsbyskole i 1985 grundlaget for, at lokale ildsjæle gik i gang med at renovere skolebygningen og forvandle den til et aktivitetshus. Dog først efter et mellemspil med en friskole.

- Noget af det, der kører i Vendsyssel i øjeblikket er lukning af skoler. Når det sker, så er det vigtigt, at man lokalt drøfter, om man kan bruge den lukkede skole til noget, understregede Hans Jørgen Melvej, Thorup ved fællesmødet.

Både før og efter lukningen spillede han en vigtig rolle i lokalsamfundet. Først som 1. lærer i skolen, og efter lukningen som en drivende kraft i Foreningen Thorup.

- Vi købte skolebygningen for 150.000 kr., og så gik 50 af lokalbefolkningen i gang med at lave den om. Vi blev dengang spurgt af borgmesteren, om vi virkelig ville købe hele skolen, og vi svarede, at ja vi skal bruge det hele, fortalte Hans Jørgen Melvej.

Derefter brugte man i Thorup et år på at renovere bygningen. Desuden blev et nedslidt forsamlingshus i udkanten af byen saneret og grunden solgt.

I dag er der både beboerstue, klublokaler, møde- og konference lokale og lokale til lokalhistorisk arkiv i den tidligere skolebygning.

- Vi prøvede hele tiden at putte flere ting på det, der blev lavet. Det har været en succes, forklarede han og nævnte herunder, at i idrætsforeningen kommer der flere udefra en lokalt, fordi der gode faciliteter, hvor de kan hygge sig.

- Aktivitetshuset har skabt ny fremgang for Thorup. I dag er der 16 flere beboere end da skolen lukkede. Der er flere børn i vuggestue, og den sidste nye beboer er en nyfødt, lød det afsluttende

Landsbysamarbejde

På fællesmødet i Østervrå kom der flere eksempler på, at ildsjæle kan gøre en stor forskel. Blandt andet i de tre landsbyer Præstbro, Voersaa og Lyngsaa.

- Vi var nogle stykker, som i 2013 sagde at der måtte til at ske noget. De tre landsbyer har før holdt et fællesmøde i året på Stensnæsskolen uden at der kom mere ud af det, oplyste John Vognsen, som er Lyngsaas repræsentant i distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Borgermøder i de landsbyer og nedsættelser af arbejdsgrupper førte i sensommeren 2014 til et fælles pilotprojekt Din Landsby 2030.

- Det er et godt arbejdsredskab at have. Der er nedsat et landsbyråd og lavet underudvalg. Vi har fået en landsbypedel ordning, der er anlagt en hjertesti og købmandsbutikken i Præstbro er åbnet igen. Det synes vi er rigtig positivt, sagde John Vognsen.

Flere projekter er på vej med støtte udefra. Blandt andet har Realdania givet tilsagn om 200.000 kr. til en forundersøgelse om det kan betale sig at etablere en ny Voersaa Kro.

- Der er ingen tvivl om, at planen her har haft en gevinst. Det kan godt hjælpe, at man går sammen, understregede han.